The Information Hub skal være en plass som tilflyttere kan oppsøke for å få informasjon og veiledning om offentlige tjenestetilbud i Rana kommune og, for de som er tilflyttere fra utlandet, det norske systemet. Tjenestetilbudet etableres fysisk i Rana bibliotek og vil være operativt fra tirsdag 1. november.

– The Information Hub skal være et offentlig tjenestetilbud til tilflyttere fra hele verden, enten man kommer hit fra utlandet, eller fra Nesna, Nesodden eller Karmøy. Her vil vi tilby skreddersydd informasjon om tjenestetilbud i Rana, og for dem det gjelder, om Norge, sier prosjektleder Ingrid Mathisen.

Bakgrunnen for etableringen av The Information Hub er befolkningsveksten som er forventet de neste årene, med etableringen av Freyr sin batterifabrikk, dypvannskai og ny flyplass. Det er ventet at en stor andel av de nye innbyggerne vil komme fra utlandet.

Prosjektleder Ingrid Mathisen

– Derfor vil det være et betydelig behov for informasjon og kunnskap om ikke bare Rana kommune, men om Norge og det norske systemet, sier Mathisen.

Etableringen av The Information Hub er en del av Rana kommunes vekstmobilisering, og man jobber tett opp mot Rana Utviklings vekstmobiliseringsprosjekt. Nasjonalbiblioteket bidrar også med prosjektmidler.

– Nasjonalbiblioteket ønsker at bibliotekene skal brukes som møteplasser, og bidrar derfor økonomisk til The Information Hub, sier biblioteksjef Hilde Rokkan, som også oppfordrer brukere til å komme med innspill.

– Er du tilflytter og har forslag og synspunkter om The Information Hub, så ta kontakt, sier biblioteksjef Rokkan.

– De som vil benytte seg av tilflyttertorgets tjenester kan ta kontakt enten ved å oppsøke The Information Hub i biblioteket, de kan sende epost eller de kan ringe tilflyttertorgets telefonnummer, sier prosjektleder Mathisen, som selv er tilflytter og en av de nye innbyggerne i Rana.

­– Jeg er nyutdannet med en mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse fra Universitet i Tromsø. I tillegg har jeg et bredt erfaringsgrunnlag fra flere serviceyrker, blant annet reiselivet, sier hun.

– Jeg gleder meg til å bygge dette tjenestetilbudet gradvis, sammen med andre rundt meg. Det blir utrolig spennende å jobbe videre med dette prosjektet, sier Ingrid Mathisen.

Slik kan du benytte deg av The Information Hub:

  • Besøk The Information Hub ved Rana bibliotek innenfor åpningstidene, som er mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.00-16.00. Onsdag: 11.00 – 19.00 (Drop-in).
  • Telefon: +47 751 94 949
  • Email: informationhub@rana.kommune.no
Translate »