LÅNEREGLER FOR RANA BIBLIOTEK

 

LÅNEKORT
· Det er gratis å få lånekort på biblioteket.
· Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt.
· Du må ha med legitimasjon for å få lånekort.
· Du må alltid ha med lånekortet når du skal låne.
· Barn som er begynt på skolen kan få eget lånekort.
· Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte for å få lånekort.
· Mister du lånekortet melder du fra til biblioteket.
· Nytt lånekort koster kr. 25,- for voksne og kr. 10,- for barn under 15 år.
· Du må melde fra om endring av navn, adresse, epostadresse og telefonnummer.
· Lånekortet kan du bruke både på biblioteket og på bokbussen.
 
LÅNETIDER
Du er ansvarlig for å overholde lånetida.
Du kan be om å få varsel på SMS før lånetida går ut.
Lånetida kan fornyes maks 3 ganger, hvis bøkene ikke er reservert av andre lånere.
 
· Bøker og lydbøker: 4 uker
· E-bøker og e-lydbøker: 30 dager
· DVD/film: 1 uke. Filmer med spilletid over 5 timer har 2 uker. Husk at for barn gjelder filmens aldersgrense
· Språkkurs: 3 md.
· Tidsskrifter: 2 uker
· TV-spill: 4 uker
· Språkpill: 3 md.
· Spill: 14 dager

PURRING OG PURREGEBYR
Biblioteket sender ut purringer, hvis lånetida ikke følges.
Du må betale purregebyrene for ikke å miste låneretten.
1. purring: Kr. 50,- for voksne (kr. 25,- for barn under 15 år).
2. purring: Kr. 100,- for voksne (kr. 50,- for barn under 15 år).
 
ERSTATNING/REGNING
· Hvis du ikke leverer det du har lånt etter to purringer, sender biblioteket regning med påfølgende inkassokrav.
· Når regning er sendt er det for sent å levere det du har lånt. Regning må betales , og du kan beholde det du har fått regning på.
· Du kan erstatte en bok ved å kjøpe en ny, hvis ikke regning allerede er sendt.
· For spesielt dyre eller verdifulle bøker/medier må den reelle prisen betales ved erstatning.
· Ved tap av bøker lånt fra andre bibliotek, betales erstatning etter eierbibliotekets satser.
· Ubetalte regninger fører til sperring av lånerett.

TAKSTER FOR TAPT ELLER ØDELAGT MATERIALE 
Barnebøker: fag– og skjønnlitteratur kr. 300 Skjønnlitteratur voksne kr. 400 Fagbøker voksne kr. 600 Tegneserier kr. 150 Tidsskrifter kr. 130 (for eldre enn ett år: kr. 50,-) Lydbøker/Digikort for voksne kr. 350 Lydbøker, Digikort barn og ungdom kr. 250 Musikk CD kr. 200 Film barn/ungdom og voksne kr. 200 Mikrofilm kr. 400
Språkkurs kr. 800 TV-spill/Dataspill kr. 400
Spill fra kr. 200

Translate »