LÅNEREGLER FOR RANA BIBLIOTEK

 

LÅNEKORT
· Det er gratis å få lånekort på biblioteket.
· Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt.
· Du må ha med legitimasjon for å få lånekort.
· Du må alltid ha med lånekortet når du skal låne.
· Barn som er begynt på skolen kan få eget lånekort.
· Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte for å få lånekort.
· Mister du lånekortet melder du fra til biblioteket.
· Nytt lånekort koster kr. 25,- for voksne og kr. 10,- for barn under 15 år.
· Du må melde fra om endring av navn, adresse, epostadresse og telefonnummer.
· Lånekortet kan du bruke både på biblioteket og på bokbussen.
 
LÅNETIDER
Du er ansvarlig for å overholde lånetida.
Du kan be om å få varsel på SMS før lånetida går ut.
Lånetida kan fornyes maks 3 ganger, hvis bøkene ikke er reservert av andre lånere.
 
· Bøker og lydbøker: 4 uker
· E-bøker og e-lydbøker: 30 dager
· DVD/film: 1 uke. Filmer med spilletid over 5 timer har 2 uker. Husk at for barn gjelder filmens aldersgrense.
· Språkkurs: 3 md.
· Tidsskrifter: 2 uker
· TV-spill: 4 uker
· Språkpill: 3 md.
· Spill: 14 dager

 

PURRING OG PURREGEBYR
Biblioteket sender ut purringer, hvis lånetida ikke følges.
Du må betale purregebyrene for ikke å miste låneretten.
1. purring: Kr. 50,- for voksne (kr. 25,- for barn under 15 år).
2. purring: Kr. 100,- for voksne (kr. 50,- for barn under 15 år).
 
ERSTATNING/REGNING
· Hvis du ikke leverer det du har lånt etter to purringer, sender biblioteket regning med påfølgende inkassokrav.
· Når regning er sendt er det for sent å levere det du har lånt. Regning må betales , og du kan beholde det du har fått regning på.
· Du kan erstatte en bok ved å kjøpe en ny, hvis ikke regning allerede er sendt.
· Ved tap av bøker lånt fra andre bibliotek, betales erstatning etter eierbibliotekets satser.
· Ubetalte regninger fører til sperring av lånerett.

 

TAKSTER FOR TAPT ELLER ØDELAGT MATERIALE 
Barnebøker fag– og skjønnlitteratur fra kr. 200

Skjønnlitteratur voksne fra kr. 150

Fagbøker voksne fra kr. 400

Tegneserier fra kr. 200

Tidsskrifter kr. 130 (for eldre enn ett år: kr. 50,-)

Film barn/ungdom og voksne fra kr. 200

Språkkurs fra kr. 300

TV-spill/Dataspill fra kr. 400
Spill fra kr. 200

Translate »