M. Seppola Simonsen er en norsk-kvensk forfatter og kunstner fra Senja. Diktsamlinga Hjerteskog har undertittelen Kvenske dikt, noe som plasserer den i en kvensk tradisjon og forfatteren som kven. Diktene er skrevet på norsk, men har med en rekke kvenske ord og uttrykk.

2022 var et ekstraordinært godt år for nordnorsk litteratur. Nominasjoner og også priser har formelig drysset over den nordnorske skjønnlitteraturen. Årets vinner av Havmannprisen, M. Seppola Simonsen ble selv tidligere i år tildelt Tarjei Vesaas debutantpris.

Diktsamlingas jeg beveger seg gjennom naturen i et nordlig landskap fra skog til sjø, akkurat som kvenenes tidligere vandring fra de finske skoger til den norske kysten.

Omgivelsene skrives frem i bilder som er klare og sanselige. Diktene rommer både naturen og et særpreget blikk og stemme som tilhører dikt-jeget. Diktene handler om grenser, natur og kvensk identitet. Grensen mellom jeget og naturen, språket og verden er i flyt.

De kvenske ordene bidrar til den klanglige rikdommen, noen ganger er de hemmelighetsfulle, andre ganger meningsfulle språkbilder – når de blir forklart.

Seppola Simonsen er debutant som til tross for sin unge alder viser en modenhet både i tematikk og diktsamlingas form.

Hjerteskog er andre lyrikksamling som vinner prisen i Havmannprisens 25 års lange historie.

 

Havmannprisen deles ut av Rana bibliotek og Nordland fylkesbibliotek i samarbeid med Sparebank1 Helgeland og Ark Mo. Prisvinneren mottar et prisbeløp på kr. 50 000,- fra Sparebank1 Helgeland.

 

Havmannprisen deles ut på Rana bibliotek lørdag 6. mai k. 13.00.

 

For nærmere opplysninger ta kontakt med biblioteksjef Hilde Rokkan på telefon 480062669, eller epost: hilde.rokkan@rana.kommune.no

Translate »